* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .eu, .top, .us, .xyz